Manager Asset Management

ApplyPrint Preview
 
 
 
Manager Asset Management
RotterdamLocalTerminal Operations/EngineeringRef.: AT-147825
Operational Excellence vs Cost of Ownership!

Vind jij hierin de juiste balans? Weet jij (real time) data te vertalen naar een lange termijn visie m.b.t. inzet, onderhoud en vervanging van kritieke assets? Een visie die realistisch en vernieuwend is, en waarvoor je anderen weet te winnen? Reageer dan op deze vacature.

APM Terminals Rotterdam (APMTR) behoort met recht tot de groep asset intensieve industrieen. 14 kranen, 72 carriers, 1600 meter kade, 106 hectare en 2250 reeferaansluitingen worden daar rond de klok, iedere dag van het jaar ingezet om een potentieel van 3.3 mio TUE optimaal te benutten. Als Asset Owner heeft Technical Services (TS) daardoor een cruciale, terminal brede rol op de terminal. Zij zorgen ervoor dat collega’s de juiste middelen tot hun beschikking hebben om veilig en efficiënt te kunnen werken.

De Manager Asset management is verantwoordelijk voor de afdeling Asset Management, de afdeling zich die binnen TS bezighoudt met het voorbereiden van het technisch beleid en het bedenken, uitwerken en optimaliseren van onderhoudsconcepten & -plannen m.b.t. handling equipment en bijbehorende technische faciliteiten. Samen met een team engineers, coördinator TPM en project managers zorgt deze manager ervoor dat projecten worden geformuleerd voor regulier onderhoud en modificaties. Dit rekening houdend met financieel belang, complexiteit en capaciteit (tijd en mensen).

Daarmee wordt de basis gelegd voor een optimale prestatie van de terminal. Voor de korte én de lange termijn.
We Offer
• De kans deel uit te maken van een omgeving die, letterlijk en figuurlijk, voortdurend in beweging is;
• De mogelijkheid Asset Management binnen de organisatie verder op de kaart te zetten;
• De gelegenheid om samen te werken met een team enthousiaste, gedreven collega’s;
• De ruimte om initiatief te nemen en jezelf, persoonlijk en professioneel, verder te ontwikkelen.
Key Responsibilities
• signaleren en interpreteren van relevante (technologische & vaktechnische) ontwikkelingen, ontwikkelingen in productie en binnen aanpalende gebieden zoals duurzaamheid, veiligheid en milieu;
• doen van goed onderbouwde en beargumenteerde voorstellen m.b.t. technisch beleid;
• uitwerken van vastgesteld beleid in concrete jaarplannen, looplijsten & projecten;
• realiseren TPM strategie, masterplan en jaarplannen i.s.m. interne en externe partijen,
• dagelijkse leiding aan het team, organisatie van het werk binnen de afdeling;
• opstellen en bewaken van het afdelingsbudget;
• (laten) analyseren van storingsrapportages en onderhoudsgedrag (gevoeligheid, kosten, veiligheid e.d.) in relatie tot installatieperformance / onderhoudsstaat, gebruik maken van diagnosetechnieken en bedrijfszekerheidsanalyses;
• opstellen en beheren van (nieuwe) onderhoudsconcepten, -systemen en –budgetten;
• doen van voorstellen t.a.v. nieuwe onderhoudstechnieken, (meet)methoden en reserveonderdelen en realiseren van de inkoop van gereedschappen en materialen;
• zorgdragen voor eenduidige gegevensverwerking van onderhoudsconcepten;
• opstellen en – waar nodig – toelichten van managementrapportages;
• leveren van input in de voorbereiding en uitvoering van projecten m.b.t. technische integriteit, onderhoudbaarheid, standaardisatie en normalisatie;
• advisering van TS en Operations m.b.t. onderhoud, reparatie en gebruik van installaties;
• (mede) voorbereiden van (complexe) onderhouds- en revisiewerkzaamheden en (laten) toezichthouden daarop;
• voorbereiden van tendertrajecten vanuit technisch perspectief, selecteren van (potentiële) leveranciers en, i.s.m. procurement, voeren van onderhandelingen.

#LI-POST
Who we are looking for
• Hbo-opleiding Techniek, minimaal 3 jaar ervaring als manager en projectmanager;
• Kennis van, en ervaring met de laatste inzichten op het gebied van Asset Management;
• Communicatief vaardig: to-the-point, onderbouwd en overtuigend;
• Analytisch sterk: houdt overzicht, ziet wat er speelt en wat mogelijke risico’s en consequenties zijn;
• Leidt: stimuleert anderen initiatief te nemen, en biedt hen de kaders, ruimte en support om dit te doen;
• Planmatig: vertaalt lange termijn visie in concrete plannen, projecten en resources;
• Klant- & samenwerkingsgericht: zoekt, intern en extern, aansluiting bij de juiste partijen, houdt rekening met bestaande belangen, kaders en raamwerken;
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift.

Als onderdeel van de selectieprocedure kan een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.
>Last application date: 22 December 2017.
For further information, please contact: Tineke Witte | acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld..
At APM Terminals, we are a team of over 20,000 employees spread across more than 60 countries united by a passion to provide our expertise in port operations and container management services. By providing the expertise and port infrastructure essential to world trade, we actively support the advancement of the societies around us, enabling local economies to unlock their potential and build an even stronger global community. Working with a team of talented professionals you will get a chance to experience different cultures and make friends all over the world. You’ll find a culturally diverse, stimulating environment at any of our offices, terminals or depots. When you join APM Terminals, the world is your workplace.
 
 
APM Terminals is an independent business unit within the Danish Maersk Group – a Global Fortune 500 company with about 89,000 employees and offices in 130 countries with global growth opportunities in a range of fields from shipping and energy to our offshore and manufacturing industries - Join us to achieve even your most ambitious career goals!